مطالب مرتبط:

مرگ و میر مادران ۳۰ درصد کاهش می‌یابد

وزارت صحت عامه مصمم است تا ۳ سال دیگر ۳۰ درصد کاهش در رقم مرگ و میر مادران به‌وجود آورد.

مطالب اخیر