مطالب مرتبط:

به ‌رسمیت‌شناختن دیورند توسط برخی حلقات حماقت و از روی ناآگاهی است

رئیس مجلس سنا می‌گوید: به رسمیت شناختن خط دیورند توسط برخی حلقات، «حماقت و نافهمی» تلقی می‌شود.

مطالب اخیر