مطالب مرتبط:

واکنش ریاست جمهوری به اظهارات روسیه پیرامون خروج نیروهای خارجی ازافغانستان

ریاست جمهوری کشور به اظهارات ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان و پاکستان درباره خروج نیروهای خا...

مطالب اخیر