مطالب مرتبط:

ارگ گزارش ها درباره قطع بودجه شورای عالی صلح را رد کرد

ریاست جمهوری کشور گزارش ها در مورد قطع بودجه شورای عالی صلح را رد کرده و تاکید می کند که ظرفیت این شورا در آیند...

مطالب اخیر