مطالب مرتبط:

شهرداری هرات پس از اعمار دکان‌ها، باید حق اولویت را به دکان‌داران فعلی بدهد

اداره مستقل ارگان‌های محل در پاسخ به مکتوب ارسال شده از سوی اداره محلی هرات دستور داده تا بعد از ساخت دکان‌‌های...

مطالب اخیر