مطالب مرتبط:

حکومت دست خاینان ملی را از معادن کشور کوتاه می کند

معاون دوم ریاست جمهوری با تاکید بر نهایی شدن اصلاح‌ها و تعدیل قانون‌ معادن و نفت و گاز کشور می گوید که حکومت دس...

مطالب اخیر