مطالب مرتبط:

فعالان مدنی: وضعیت زنان در کندز بهبود یافته است

مطالب اخیر