مطالب مرتبط:

اشرف غنی بر سر پیروزی در انتخابات دیورند را معامله کرده بود

یک منبع آگاه در تیم داکتر اشرف غنی در سال 1393 به خبرنگار افتخاری این شبکه گفته بود، در پی مذاکره سه هفته پیش س...

مطالب اخیر