مطالب مرتبط:

معاون مجلس: کسی حتا حق ندارد در مورد دیورند بحث کند

مجلس نمایندگان: پذیرش خط دیورند به عنوان مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان از صلاحیت رئیس جمهور و رئیس اجرایی خ...

مطالب اخیر