مطالب مرتبط:

نگرانی سازمان ملل از بروز فاجعه انسانی درافغانستان

آریانانیوز: هماهنگ کننده اموربشردوستانه سازمان ملل درافغانستان گفت: نگرانی از احتمال فاجعه انسانی در افغانستان ...

مطالب اخیر