مطالب مرتبط:

دومین حشر عمومی در شهر قلعه‌نو بادغیس راه‌اندازی شد

شهروندان بادغیس، مسوولین اداره‌های دولتی و نیروهای امنیتی به منظور پاک‌کاری شهر قلعه‌نو از وجود زباله‌ها، در دو...

مطالب اخیر