مطالب مرتبط:

جشن “مهرورزى براى اطفال روى جاده” در جوزجان برگزارشد

شبرغان(پژواک،١٢حمل ٩٦): ده ها طفل جوزجانى که در روى جاده هامصروف انجام کارهاى شاقه اند، از حکومت مى خواهند که ب...

مطالب اخیر