مطالب مرتبط:

فساد در استخدام کارمندان دولتی به یک فرهنگ تبدیل شده است

شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از حکومت در مبارزه با فساد می گویند که هم اکنون این پدیده در وزارتخانه ها و س...

مطالب اخیر