مطالب مرتبط:

عدم حضور افغانستان در نشست مسکو نگران کننده است

یک عضو مجلس نمایندگان گفت که حضور نیافتن حکومت در نشست مسکو که دربارهٔ اوضاع افغانستان با شرکت کشورهای منطقه بر...

مطالب اخیر