مطالب مرتبط:

نمایندگان مجلس خواستار معرفی نامزد وزرای کابینه شدند

شماری از نمایندگان مجلس می گویند که ادامه سرپرستی در وزارتخانه‌ها، کارهای مراجعین را با مشکلات جدی مواجه ساخته ...

مطالب اخیر