مطالب مرتبط:

عبدالله به دلیل ترسو بودنش حرف خود را تکذیب کرد

شاه جی فريد، يک عضو مقام پاكستانى كه در جشن نوروز به افغانستان آمده بود، از قول داكتر عبدالله افشا كرده كه رييس...

مطالب اخیر