مطالب مرتبط:

هیچ کسی صلاحیت تصمیم گیری در مورد دیورند را ندارد

نمایندگان مجلس تاکید دارند که به جز مردم افغانستان، هیچ کسی دیگری صلاحیت تصمیم گیری در مورد خط دیورند را ندارد.

مطالب اخیر