مطالب مرتبط:

پدرام: ​دیورند، مرز رسمی بین افغانستان و پاکستان است

به‌رسمیت شناختن دیورند، بر تأمین امنیت در افغانستان و منطقه کمک می کند و مناسبات افغانستان و پاکستان را بهبود ...

مطالب اخیر