مطالب مرتبط:

تماس روسیه و طالبان؛ امریکا نگران چیست؟

در تماس روسیه با طالبان، موجب نگرانی امریکا می شود، قدرت گیری نظامی طالبان به عنوان یک گروه تروریستی مستوجب سرک...

مطالب اخیر