مطالب مرتبط:

باز کردن بند تنبانش ما را ترساند..!

آدینه صبح٬ بامیان را با صلصال و شهمامهٔ مخروبه از دست ستم و جهالت به قصد کابل ترک می‌کردیم. ما پنج نفر سوار بر ...

مطالب اخیر