مطالب مرتبط:

درآمد چشمگیر طالبان از ایجاد گمرک در زابل

طالبان در مسیر موترهای باربری در ولسوالی شملزی با دادن برگه های گمرکی از رانندگان عوارض گمرک دریافت می کنند. به...

مطالب اخیر