مطالب مرتبط:

هیئت نظامی روسیه از مرز پاکستان با افغانستان بازدید کرد

پیام آفتاب: یک هیئت نظامی ارتش روسیه از مناطق عشایری وزیرستان شمالی و جنوبی مرز پاکستان با افغانستان بازدید کرد.

مطالب اخیر