مطالب مرتبط:

وسوسه حضور در افغانستان دامن چین را هم گرفت

جایگزینی نیروهای آمریکایی، افزایش نفوذ داعش در افغانستان، نگرانی چین از پیوستن شورشیان ایغور به این گروه و همچن...

مطالب اخیر