مطالب مرتبط:

افغانستان و تقابل سیاست های بین المللی

سر مقاله: روسيه در يک و نيم دهه گذشته خود را از مسايل افغانستان کنار گرفته بود. کمک هاي اين کشور به افغانستان ...

مطالب اخیر