مطالب مرتبط:

هند: ګجرات کې د غواګانو حلالونکو لپاره د عمر بند سزا

له نوي قانون سره به ګجرات اوس په هند کې د غواګانو وژنې لپاره تر ټولو سخته سزا ورکونکی ایالت شي. غوا د هندوانو ع...

مطالب اخیر