مطالب مرتبط:

افغانستان از اظهارات ناتو “روند صلح به رهبری افغان‎ها” استقبال کرد

مطالب اخیر