مطالب مرتبط:

وزیر دفاع امریکا از ارتباط روسیه و طالبان نگران است

مطالب اخیر