مطالب مرتبط:

حکومت افغانستان از اظهارات اخیر ناتو در مورد صلح استقبال کرد

(Visited 1 times, 1 visits today)

مطالب اخیر