مطالب مرتبط:

گزارش تکاندهنده از تن فروشی ۱۱۰۰ کودک مهاجر افغانستانی در ضربستان

در نزدیکی بلگراد پایتخت صربستان یک ایستگاه قطار متروکه حالا به اقامتگاه مهاجران تبدیل شده است و در این مکان ۱۱۰...

مطالب اخیر