مطالب مرتبط:

طالبان در جریان یک هفته کودکان و زنان را در تخار هدف قرار داده اند

داكتر محمد ياسين ضيأ والي تخار گفته است که شهادت مظلومانه کودکان و زنان بدست طالبان طی یک هفته اخیر قلبم را جري...

مطالب اخیر