مطالب مرتبط:

ستولتنبرگ: ناتو از پروسه صلحی‌که به رهبری افغان‌ها باشد حمایت می‌کند

مطالب اخیر