مطالب مرتبط:

سارنوالان جرمنی یک افغان را به عضویت در گروه طالبان متهم کردند

مطالب اخیر