مطالب مرتبط:

روسیه از عدم شرکت امریکا در نشست صلح افغانستان در مسکو ابراز تاسف کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به عدم شرکت امریکا در نشست صلح افغانستان در مسکو که قرار است در آینده نز...

مطالب اخیر