مطالب مرتبط:

شاه زمان میوندی به کاروان مشاوران ارشد رئیس جمهورغنی اضافه شد

محمد اشرف غنی با صدور فرمان "شاه زمان میوندی" را به حیث مشاور ارشد خود در امور روابط عامه و استراتیژیک تعیین کرد.

مطالب اخیر