مطالب مرتبط:

رهبران نباید با پروسه‌های ملی برخورد سیاسی کنند

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان با تاکید بر برگزاری انتخابات پارلمانی و آغاز روند توزیع شناسنامه های ال...

مطالب اخیر