مطالب مرتبط:

ارگ؛ منبع اصلی توزیع فساد درکشور!

  بازرس ویژه امریکا اعلام کرد: فساد اداری و ضعف مدیریتی نیروهای امنیتی افغانستان، دو عامل اساسی شکست در جنگ با ...

مطالب اخیر