مطالب مرتبط:

امنیت افغانستان بخشی از بحث سفیران ناتو و روسیه را تشکیل می‌دهد

مطالب اخیر