مطالب مرتبط:

مبهم بودن پالیسی امریکا در مورد افغانستان و علاقه روسیه به این کشور

مطالب اخیر