مطالب مرتبط:

دسترسی به اطلاعات یکی ازحقوق اساسی شهروندان است!

وزیرمبارزه علیه مواد مخدر از تمام کارمندان خواست تا اطلاعات مورد ضرورت شهروندان را مطابق با قانون دسترسی به اطل...

مطالب اخیر