مطالب مرتبط:

شش کارمند سفارت آمریکا در کابل به اتهام استفاده از 'مواد ممنوعه' برکنار شدند

سفارت آمریکا در کابل تایید کرده که قرارداد استخدامی شش کارمند این سفارت به دلیل استفاده و یا در اختیار داشتن "م...

مطالب اخیر