مطالب مرتبط:

پاکستان در حال پاکسازی هراس‌افگنان از بخش‌های مرزی با افغانستان است

سفیر جدید پاکستان در امریکا می گوید که این کشور در حال پاکسازی هراس افگنان از بخش های مرزی با افغانستان است.

مطالب اخیر