مطالب مرتبط:

کمیسیون انتخابات افغانستان: انتخابات پارلمانی بعدی دیجیتالی می‌شود

یک مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به بی‌بی‌سی گفته که در حال بررسی استفاده از فناوری دیجیتالی در ان...

مطالب اخیر