مطالب مرتبط:

کوچی‌ها برای گرفتن شناسنامه مشکل دارند

در حالی که گرفتن و داشتن شناسنامه تابعیت حق هر یک از شهروندان کشور است، کوچی‌های هرات از ضایع شدن حقشان شکایت د...

مطالب اخیر