مطالب مرتبط:

جرگه جوانان افغان بر کارکردهاى حکومت انتقاد نمود

کابل (پژواک،۱۰حمل۹۶): جرگه جوانان افغان بر کارکردهاى حکومت انتقاد نمود و از حکومت خواست تا در مورد ذخاير ارزى م...

مطالب اخیر