مطالب مرتبط:

عملیات های بهاری و خزانی؛ ادامه دور باطلِ بازی مرگ!

سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، گفته است:" فراهم آوری این جنگ افزار و تجهیزات نظامی، بخشی از پلان چهارساله برا...

مطالب اخیر