مطالب مرتبط:

وزارت دفاع ملی: تلفات سنگینی بر گروه طالبان وارد شده اند

مطالب اخیر