مطالب مرتبط:

صنعت کاران ولایت ننگرهار از نا امنی و بی برقی شکایت دارند

مطالب اخیر