مطالب مرتبط:

زاخیلوال سفیر پاکستان است نه افغانستان

حضرت عمر زاخیلوال سفیر و نمایندۀ فوق العاده رییس جمهور در پاکستان روز سه شنبه مورخ 28 مارچ 2017 میلادی با شرکت ...

مطالب اخیر