مطالب مرتبط:

از فربه های حکومتی تا کشته های جنگی!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، زمانیکه رییس جمهور پشیبانی برای فساد باشد و آشکارا نمایندگان، قاضی ها و...

مطالب اخیر