مطالب مرتبط:

توهین نشریه امریکایی به نیروهای امنیتی افغانستان

نشریه امریکایی «فارین پالیسی» با اشاره به عدم کارایی و هزینه زیاد امریکا در این کشور نوشت که نیروهای امنیتی افغ...

مطالب اخیر